Anläggning

Anläggning Trädgård Angelica af Ekenstam

Behöver du hjälp med att anlägga din trädgård? Det kan vara en stor fördel med någon som känner till var man får tag på rätt saker och hittar folk som kan hjälpa till med diverse. Jag kan hjälpa dig med allt från att plantera en mindre plantering till en helhetslösning. Jag kan projektleda genom att kolla upp saker, ha koll på utgifterna, inhandla material, kontaktar och sköter samtal med övriga markarbetare, som grävmaskinister, snickare, plattläggare etc. Du behöver bara säga vad du önskar och vad din budget är så kan jag komma med förslag på vad vi kan göra.

Arbetssättet är utefter permakulturprinciper som innebär bland annat att arbeta med naturen istället för emot, att skapa stor mångfald, att ta vara på de resurser som redan finns, att skapa system som stärker varandra och att vända alla problem till lösningar.

Pris: 600 - 800 kr per timme.
Antal timmar: 1-10: 800kr, 11-30: 700 kr, 31 - x: 600kr
Pris för övriga markarbeten varierar.

Så här går vi tillväga:

  • Du kontaktar mig och beskriver vad du behöver hjälp med.
  • Jag besöker dig och vi går igenom vad som ska göras.
  • Jag sätter igång med planering och kontaktar dig för tider det passar att jag kommer.
  • Jag håller dig uppdaterad om händelser och utgifter så att du har god insyn i arbetet.
  • Vi stämmer av arbetet emellanåt för att se om det går rätt till.
  • Faktura skickas löpande