När man letar efter något i livet eller behöver ta viktiga beslut så finns det sätt att tänka på som kan leda i rätt riktning. Man behöver inte vara rädd för att dö om man lever fullständigt, då kan man inte göra mer. Men hur lever man fullständigt? Att leva fullständigt är att följa den inre rösten som talar om det där man ”måste göra” för att känna sig hel och att göra sådant som känns rätt för dig. Om du inte gör ”detta din röst säger dig” så kommer du aldrig att känna dig hel. Du behöver vara modig nog att inte lyssna på andra runt omkring dig och våga lita på din röst, en röst som kan vara svag i bakgrunden eller växa sig stark och kännas som ett kall. Men andra människor omkring dig kan ge dig tecken om att du är på rätt väg, de kan säga uppmuntrande saker eller komma med konstruktiv kritik, ord som leder till utveckling på rätt sätt för dig. Kritik som inte leder dig någonvart ska man inte lyssna på och heller inte umgås med de som ger den. När man inte är rädd för att dö, då är man lycklig, för då följer man sin mening i livet och uppfyller allt man kan göra för sig själv just här och nu. När du är på den vägen så känns det i hela kroppen, du ler mer och får en naturlig lust att hjälpa andra eller att utveckla dig själv på ett positivt sätt. Ofta finner du kraft i dig själv för att göra gott i världen på ett eller annat sätt. Ett sätt att komma vidare och lättare höra sin egen röst är att välja umgås med de som uppmuntrar att du följer din egen röst, de stödjer dig i din utveckling mot ditt livs mening. När en del försöker hålla dig tillbaka så är det för att de blir rädda för modet att se någon annan gå vägen mot utveckling, så många väljer att inte följa sin inre röst.

För egen del så var det ett kall för mig att börja arbeta med permakultur och andelsjordbruk. Det fanns en sådan oerhörd beslutsamhet i detta att jag visste att jag inte tänkte låta någonting stoppa mig. Nu tror jag att livet alltid är i utveckling så jag kommer fortsätta med detta så länge det utvecklar mig och ger mig och andra någonting, hur länge det sker är ingenting jag kan säga något om just nu. Men jag tror att det är så för resten av mitt liv och att det kommer in andra saker i livet som knyter an till det. Jag har skrivit det förut om att jag fick ett slags uppvaknande om vad det viktigaste av allt var och det var ju kärleken. Sedan dess har min inre röst vuxit sig allt starkare och modet att följa den blir lättare och lättare att ta för varje gång. Detta går att öva upp! Man kan börja med små steg som att fundera över vad kroppen verkligen vill ha för mat just nu och välja det trots att det inte är det mest logiska för tillfället. Öva dig i att lyssna inåt så blir rösten klarare och klarare, öva dig också att följa den rösten så blir det lättare och lättare och du kommer se att livet flyter på allt mer harmoniskt.