Endags kurs i Inre och yttre hållbarhet med yoga och permakulturVi går in i  hösten där fokus inte är på det växande utan snarare förmultnande. Men också på att utveckla skogsträdgård! Det är nu vi åstadkommer nästa års växande! Visst finns det än många sensommardagar kvar men den sprudlande hektiska våren och överväldigande sommaren är förbi. Lite skönt just nu tycker jag, spännande med nytt.

Hösten

Bladen på vinbären har börjat gulna liksom på en del andra träd och buskar och det betyder att de redan nu börjat lagra in kvävet till nästa säsong. De sorter som är härdiga även i kallare zoner (än min zon 2-3) har fått den mängd temperaturtimmar de är anpassade efter och deras säsong är snart över här i söder. Många nöt och fruktträd jobbar sent och bildar frukten nu på sensommaren och hösten. Ekens blad kommer sent och faller sent. Alen och andra kväveproducerande växter behöver inte ta in kvävet utan fäller bladen gröna.

Tid för skogsträdgård

Det är sköna dagar i trädgården där man kan röja upp efter det som varit samtidigt som jag förbereder inför nästa säsong och det är nu jag tar min skogsträdgård ett steg framåt, allt på permakulturvis där jag låter naturen göra jobbet åt mig och bidrar till djur och människors välmående, skapar mångfald med olika växter och material i trädgården. Jag har en naturlig variation av olika ekosystem på min tomt, en blandning av blött, torrt, stenigt, lerigt, sandigt, sluttande, platt ger flora och fauna olika förutsättningar, detta skapar en större artvariation. Det blir många kanteffekter som man brukar prata om i permakulturen.

På hösten planterar jag mer perenner, buskar och lökar kring mina fruktträd, nu snickrar jag snigelskydd runt mitt nya köksland som jag påbörjade i våras (funkar super med takpapp!), jag sätter nästa års vitlök, sår en omgång grönsaker som mognar snabbt, grenar och löv blir insekter åt hönsen, har i kompost i odlingslanden, ser till att det finns näring runt fruktträden, tar upp och lagrar sista potatisen, flätar vitlök, plockar björnbär, svamp, tar in mangold, nässlor, ärtor, fryser in till vintern m.m. Det finns mycket man kan göra nu innan det återigen har blivit för kallt!

Det är perfekt att plantera när träden börjar fälla bladen. På sommaren är marken ständigt torr då det är hård konkurrens om ytvattnet. Det sugs omedelbart upp av törstiga växter i den pågående fotosyntesen där solljskogsträdgårdus, näring och vatten blir till kolbaserad inlagrad energi. Men när bladen faller upphör växternas förmåga att suga upp vatten och det finns tillgängligt för alla nyplanterade växter med små rötter. Dessutom är det omöjligt att gräva när marken är torr så förutom att gräva ner växter kan man också göra andra grävarbeten som t.ex. bevattningsdiken. Jag ska bland annat se mig om efter en ny plommonsort då vi i vart fall är två i familjen (plus alla getingar) som älskar plommon. Det blir även fler perenna bladgrönsaker i skydd från sniglar.

Den 9 september börjar en E-kurs här på hemsidan om just höstgöra och mer konkreta saker för utvecklande av din permakulturträdgård. Läs gärna mer om den här.

Vad ska du utveckla i din trädgård i år?