Referenser

Förskolan Lustträdgården - Anläggning - Till Projektet...

Förskolan Lustträdgården har sedan starten 2003 haft ett starkt intresse och en vilja att låta barnen uppleva och möta naturen genom en trädgårdsprofil. Vi har växthus och har under åren odlat med skiftande framgång. När vi fick kontakt med Angelica och hennes tankar om permakultur, kände vi att hennes förmåga att se trädgårdens möjligheter och hennes helhetssyn på naturen och allt växande väckte vår lust att förändra vår utemiljö. Vi gjorde en storsatsning där Angelica dirigerade en grävskopa och skapade en terrasserad trädgård av en svårarbetad grässluttning. Vi är väldigt nöjda med alla olika rum, vrår, gångar som har gett barnen fler möjligheter till att mötas .Vattnet porlar, fjärilar, insekter, fåglar och grodor trivs. Det har blivit ett lyft och en inspirerande odlingssäsong för både pedagoger, barn och föräldrar, och en ständigt entusiastiskt förbipasserande skara av gäster på stiftsgården. Vi tror att detta ger oss stora möjligheter både pedagogiskt och estetiskt att arbeta vidare med. Vi upplever att vi fått redskap att arbeta mer medvetet med ett hållbart förhållningssätt tillsammans med barnen på vår utegård, vår plats på jorden.

Förskolan Lustträdgården
0522 25310, fråga efter Karin Lundström om du vill veta mer.
lusttradgarden@telia.com