I Sverige vill vi oftare höja temperaturen och öka soltimmarna snarare än tvärtom vilket kan vara fallet på varmare breddgrader. Ibland behöver vi också dränera bort vatten snarare än ta vara på det. Upp i norra Sverige där man ibland endast har tre månader på sig att odla, kan man med olika metoder förlänga säsongen med en månad och då kan många fler sorters grödor odlas. Jag var i södra Italien för något år sedan och studerade odlingsbäddar på en terrass. Där hade de gjort sänkor, som pooler att odla i och gångstigarna gick på upphöjda kullar. De ville ta vara på allt vatten!

Här visar jag en bild som genom några olika metoder hjälper till att höja temperaturen.

Permakultur-mikroklimat-solfångare

Med vindskydd och läbuskar bildas först en ”solfångare”, den ska vara riktad mot söder och skydda mot norr. Läbuskarna får gärna vara ätbara, bidra till bättre jord och locka till sig pollinerare. Man kan också använda sig av en husvägg  istället för vindskydd. Precis intill vindskyddet där solen träffar vinkelrätt när det är som varmast på dagen blir det varmast. Man kan luta gamla höga fönster eller bygga ett väggvästhus i glas eller plast. Där kan man komma igång extra tidigt med t.ex. sallad och senare plantera ut extra värmeälskande växter, som tomat. Eller varför inte spaljera ett fruktträd som inte klarar sig på friland?

Framför vindskyddet kan man ha upphöjda bäddar. En upphöjd bädd tinar upp mycket tidigare än marken intill. Om man grundar den med nedbrytningsbart material (t.ex. ved) som förmultnar ökar jordaktiviteten och också temperaturen. När den varmare säsongen är i antågande kan man lägga ut fiberduk, ställa fönster eller liten odlingstunnel över bäddarna som då värms upp ännu snabbare. Innan växterna blivit stora kan värmeskyddet vara kvar. Tänk på att släppa in pollinerare när blommorna kommer!

Framför odlingbäddarna kan ytterligare en yta sås med saker som klarar lägre temperaturer, som potatis och betor.