Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign Permakultur Angelica af Ekenstam

Det kan vara krävande att göra en genomtänkt trädgårdsdesign om man måste börja från början. Vill du att någon annan tar över tankearbetet så att du får mer tid till annat eller kommer igång snabbare? Jag kan hjälpa dig med att skapa en helhetsplan över din trädgård enligt permakulturprinciper.

Det jag brinner för allra mest är att skapa en lättskött trädgård som producerar så mycket ätbart som möjligt tillsammans med stort mångfald. Dessutom ska trädgården ha en bra balans mellan olika material, harmoniera med omgivningen och de som bor på platsen.

Jag eftersträvar enklare liv så att det finns mer tid över åt att njuta av naturen. Det gör jag dels genom att lyssna till dina behov och möjligheter, dels genom att använda de designverktyg som tillämpas inom permakultur som förenklar. Praktiskt kan det innebära att t.ex samplantera för att skapa motståndskraftiga system, täckodla, ta vara på regnvatten för att slippa bevattning, och undvika beskärning. Jag försöker jobba med naturen, inte emot. Rätt sak på rätt plats, alla "problem" har en lösning.

Ingår:

 • Analys av tomten och dina behov
 • Zonindelning för energieffektivisering
 • Sektorindelning utefter all yttre påverkan och förhållande på tomten (vind, vatten, jordkvalité, grannar, insyn, vyer, blåst, mikrozoner mm).
 • Placering av gångar, sittplatser, altaner, insynsskydd, träd, buskar, eventuella grönsaksland, vattendiken för insamling av regnvatten, eventuell dränering, damm m.m
 • Lista med olika samplanteringsförlag
 • Några specifika växtförslag
 • Design (ritad för hand) och förklarande dokument.

Pris: för 8000 kr (inkl. moms) får du en design över en normalstor villaträdgård (max 2000 kvm). För utplacering av växter över hela trädgården krävs mer arbete,  be om offert.

För exakt detaljplanering av arter krävs mer arbete och detta kan vi prata mer om efter hand.

Kontakta gärna mig om du intresserad och vill veta mer eller vill du anlägga din trädgård själv och få stöd genom coaching på internet eller kortare hembesök.

Kontakta mig

Hur vi går tillväga:

 • Hembesök och genomgång av tomten, ca 2 timmar
 • Efter ett ok från dig sätter jag igång.
 • Jag kommer ha frågor till dig gällande tomten och dina behov
 • Leverans av bild och förklarande text senast tre veckor efter ditt ok.
 • Betalning 14 dagar efter leverans.
 • Ett samtal (skype eller telefon) om designen efter leverans,1 timme
 • Återkopplingssamtal efter ett-tre år, 1 timme.

Njutbart och ätbart!